Verhuur

Als Gemeenschapshuis Huis van de Wijk, is Pastoorshof primair bedoeld voor het faciliteren van activiteiten, georganiseerd door Lommse of regionale verenigingen/stichtingen, informatieavonden van diverse instanties, besloten feestavonden in de verenigings-sfeer, sociale, recreatieve en/of educatieve dagopvang etc. De mogelijkheden tot verhuur kunnen in 3 categorien worden onderverdeeld:

  • Periodieke verhuur op contractbasis (minimaal 40x per jaar): Deze vorm van huur betreft de diverse lokaliteiten in het gebouw, ten behoeve van verenigingen. Als voorbeeld zijn te noemen de wekelijkse repetities van Zangvereniging, Joekskapel, Harmonie maar ook de ZON dagopvang, Dansgarde, Damesgymclub en KBO maken hiervan gebruik. Als de wekelijkse activiteit in de avond plaatsvindt is er na de activiteit gelegenheid om in de foyer na te genieten onder het genot van een drankje. Horeca is voor periodieke huur niet af te kopen en wordt verzorgd door een van de beheerders tegen normale consumptieprijs.
  • Incidentele huur voor kleine, niet-commerciele activiteit: Hiervoor wordt een eenmalig huurcontract aangeboden. Horeca is in handen van Pastoorshof met de normaal geldende consumptieprijs. Als voorbeeld kan hier genoemd worden: Informatie avonden van de dorpsraad, musical basisschool, solistenconcours etc.
  • Incidentele huur voor commerciele activiteiten, inclusief Horeca. In dit geval wordt in basis het hele gebouw verhuurd, exclusief de keuken. De volledige Horeca is in handen van de huurder, eveneals de opbrengst van de drankverkoop. Alle dranken dienen via Pastoorshof tegen de vastgestelde tarieven te worden ingekocht. Qua huurprijs maken we onderscheid tussen grote activiteiten, zoals carnavalsballen, kermismatinee etc., en kleinere activiteiten met beperkte drankomzet, zoals concertavonden, verenigingsfeesten. 

De geluidsinstallatie kan als apart item worden gehuurd. Hierin wordt nog verschil gemaakt tussen volledig gebruik (inclusief mengtafel) voor volledige muziekverzorging en beperkt gebruik (microfoons voor aankondigingen etc.). Ook de truss met lichtinstallatie (PAR-spots) inclusief mengtafel wordt als apart item verhuurd.

Voor alle prijzen, zie huurtarieven